فیزیوتراپی دراصفهان | فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان | دکتر قولنج

محدودیت حرکتی آرنج دکتر قولنج drgholenj


فیزیوتراپی دراصفهان | فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان

فهرست مطالب

فیزیوتراپی دراصفهان | فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان | دکتر  قولنج

محدودیت حرکتی آرنج

محدودیت حرکتی آرنج چگونه بوجود می آید؟

درمان محدودیت حرکتی آرنج

دلایل محدودیت حرکتی آرنج

درمان محدودیت حرکتی آرنج بدون جراحی

درمان محدودیت حرکتی آرنج با جراحی

پیشگیری از محدودیت حرکتی آرنج

فهرست شکل ها

شکل 1 فیزیوتراپی دراصفهان

در شکل 2 فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان  نیز به این مطلب اشاره میگردد.

عنوانمحدودیت حرکتی آرنج
نویسندهالهه سادات محمد علیزاده
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه9 دقیقه
تعداد کلمات975 کلمه

فیزیوتراپی دراصفهان | فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان | دکتر قولنج

محدودیت حرکتی آرنج

محدودیت حرکتی آرنج چگونه بوجود می آید؟

مفصل آرنج یکی از مفاصل اساسی بدن حساب میگردد که میان استخوان هومروس در بازو قرار دارد. یکی از اساسی ترین مسائل در فیزیوتراپی دراصفهان ، فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان میباشد. همینطور در دو استخوان اولنا و رادیوس در ساعد نیز استقرار دارد. حرکت های این مفصل در ۴ قسمت بخش بندی میگردد.

  • Humeroulnar و Humeroradial که دربردارندۀ حرکات فلکشن یا گرد آوری و اکستنشن یا باز شدن میباشد.
  • Superior radioulnar و Inferior radioulna که دربردارندۀ حرکات سوپینیشن یا چرخش به بیرون و پرونیشن یا چرخش به درون میباشد. (drgholenj)

محدودیت حرکتی آرنج درhumeroulnar  اغلب از قسم فلکشن بوده و محدودیت های حرکتی در      humeroradial از قسم اکستنشن میباشد.

درمان محدودیت حرکتی آرنج

در پی هر شکستگی امکان دارد به دلایلی مفصل یا مفاصل حوالی درگیر خشکی و محدودیت حرکتی شوند. مفاصل شانه، زانو و آرنج پیش از سایر مفاصل آمادگی خشک شدگی و محدودیت حرکتی دارند.

دلایل محدودیت حرکتی آرنج

  • محدودیت حرکتی مادرزادی آرنج: جوش خوردن مادرزادی رادیوس و اولنا که مسبب محدودیت حرکات چرخشی آرنج میگردد.
  • آرتروکرپیوز که اغلب مفاصل متعددی را مبتلا مینماید. آرنج بیماران مبتلا به محدودیت حرکتی آرنج غالبا در شرایط اکستانسیون پاربجا بوده و حرکات آن محدود میباشد. بیماری محدودیت حرکتی آرنج اغلب هر دو آرنج را مبتلا مینماید.
  • بیماری های التهابی: آرتریت روماتوئید آرنج که اغلب هر دو آرنج را مبتلا مینماید. از دیگر بیماری ها سل مفصل آرنج که اغلب یکسویه میباشد. (دکتر قولنج)
  • ضربه ها: مفصل آرنج در برابر ضربه به زطور عجیبی شکننده میباشد. همینطور شکستگی آرنج و دررفتگی های مفصل آرنج امکان دارد مسبب محدودیت حرکتی آرنج گردد. به همین دلیل شکستگی آرنج و محدوده آن را خوبتر است هرچه سریعتر با عمل جراحی پابرجا قرار نمود. همینطور حرکات آرنج را هر چه سریع تر آغاز نمود.
  • میوزیت استخوانی شونده: یکی از نواحی متداول ایجاد میوزیت استخوانی شونده پس از ضربه عضلات پیرامون آرنج میباشد. آنگاه مسبی محدودیت حرکتی آرنج میگردد.

در شکل 1 فیزیوتراپی دراصفهان نیز به فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان اشاره میگردد. (drgholenj)

فیزیوتراپی دراصفهان

شکل 1 فیزیوتراپی دراصفهان

درمان محدودیت حرکتی آرنج بدون جراحی

  • نرمش، ابتدایی ترین گام در درمان این بیماران آغاز هرچه پر شتاب تر نرمش ها میباشد. گرچه انجام آنها شوار تر شده است ولی امکان دارد هنوز بتوانند تا اندازه زیادی به بیمار یاری نمایند. این حرکات باید دست کم روزی سه بار انجام گردد. در آغاز مدت زمان ویژۀ انتخاب شده در هر نوبت کمتر بوده و هر حرکتی به میزان کمی انجام میگردد. به آهستگی میتوان مدت زمان سپری شده در نوبت را زیاد نموده و تعداد مرتبات انجام حرکات را بیشتر نمود. عضلات ساعد و بازو در یک جهت به مفصل آرنج فرجام میابند. همینطور در طرفی دیگر تا مفصل شانه و مچ دست امتداد میابند. این حرکات با تولید کشش و گرفتگی درعضلات مختوم به آرنج به جلوگیری از خشکی در این مفصل یاری مینمایند. بعد از اتمام، این حرکات در کنار حرکات مفصل آرنج به التیام خشکی و افزودن دامنه حرکات مفصل یاری مینماید . پیش از آغاز فعالیتها در فیزیوتراپی دراصفهان پیشنهاد میگردد از دوش آب گرم یا کیسه آب گرم استفاده گردد .همینطور انجام حرکات کششی در استخر آب گرم و آب درمانی سودمند بوده و در کنار سایر حرکات پیشنهاد میگردد .
  • خم کردن مفصل با بیهوشی، که بوسیله متخصص ارتوپدی فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان  انجام میگیرد. به این درمان مانیپولاسیون میگویند. خم کردن مفصل بواسطۀ متخصص ارتوپدی با فشار زیادی انجام میگردد. همینطور بسیار دردناک میباشد. همینطور برای همین با بیهوشی عمومی انجام میگردد.
  • فیزیوتراپی، اثر فیزیوتراپی در برطرف نمودن محدودیت های حرکتی در شکستگی های آرنج خیلی سودمند میباشد. فیزیوتراپی با زیاد کردن جریان گردش خون منطقه موجب بهبود جوش خوردن و دفع چسبندگی بواسطۀ کشش میگردد. فیزیوتراپیست متخصص با درنگریستن محدودیت های حرکتی در پایان حرکت میتواند عامل اصلی محدودیت را بشناسد. همینطور با استفاده از امواج اولتراسوند در گرمای ژرفی به بیمار یاری نماید. همینطور کشش های بسیار دقیق در بافت محدود کننده در برطرف نمودن عامل اخلال حرکت به بیمار یاری نماید.

در شکل 2 فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان  نیز به این مطلب اشاره میگردد.

فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان

شکل 2 فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان

درمان محدودیت حرکتی آرنج با جراحی

گام پایانی در درمان این بیماران در فیزیوتراپی دراصفهان عمل جراحی میباشد. در این طریقه، دکتر جراح ارتوپد مفصل را باز نموده و بافت اسکار و چسبندگی های آن را آزاد مینماید. برخی اوقات این عمل را با استفاده از آرتروسکوپ انجام میدهند. امکان دارد احتیاج باشد چسبندگی عضلات محدوده استخوان هم آزاد گردد.

پس از این عمل جراحی بیمار باید همان نرمش هایی را که در جراحی اول نکرده بود انجام نماید. اگر بیمار این بار هم نرمش ها را بطور صحیح انجام ندهد خشکی مجددا ایجاد میگردد. همینطور این بار امکان دارد حتی مشکلات بیمار فرا تر برود. (فیزیوتراپی محدودیت حرکتی آرنج دراصفهان)

پیشگیری از محدودیت حرکتی آرنج

اساسی ترین راه برای پیشگیری از این محدودیت حرکتی، انجام نرمش هایی است که مسبب گرفتگی عضلات اطراف استخوان میباشد. همینطور مسبب حرکت در مفاصل محدوده شکستگی گردد. این حرکات پس از درمان شکستگی هر چه سریعتر آغاز گردند فایده بهتری خواهند داشت. در فیزیوتراپی دراصفهان به درمان محدودیت حرکتی آرنج پرداخته میگردد. امیداواریم از مقاله دکتر قولنج لذت برده باشید. (drgholenj)

 

در این مقاله ما از چه چیز هایی نام برده ایم؟

در این مقاله ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا همه چیز راجع به محدودیت حرکتی آرنج را برای شما عنوان کنیم.

هدف این مقاله چه بود؟

هدف این مقاله تشخیص درمان محددودیت حرکتی آرنج و عوارض از آن میباشد.

آیا این مطالب برای شما مفید بود؟

بله بسیار سودمند میباشد.

درد دستفیزیوتراپی دراصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *