درمان ها

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان آب درمانی دراصفهان

4 نوع آب درمانی دراصفهان

امروزه آب درمانی به شیوه های متعددی صورت می گیرد. که هر کدام برای نوعی از درد عضلات کاربرد دارد. در واقع یک سری از حرکات نرمشی در این درمان انجام میشود. که در محیط آبی به دلیل جریان، ویسکوزیته و فشار آب در کیفیت بهتری روی بیمار اثر می کند. ... اطلاعات بیشتر