درد ها

چه زمانی برای فیزیوتراپی بعد عمل دیسک کمر مناسب است-زمان فیزیوتراپی بعد عمل دیسک کمر

7 فاکتور اساسی برای انتخاب بهترین زمان فیزیوتراپی بعد عمل دیسک کمر!

انتخاب بهترین زمان فیزیوتراپی بعد عمل دیسک کمر برای بهینه سازی نتایج بهبودی بسیار مهم است. عواملی مانند سطح درد، مدیریت دارو، بازیابی دامنه‌ حرکتی، تقویت عضلات شکم، پیشگیری از ترس و اضطراب و برنامه‌های توانبخشی فردی باید در نظر گرفته شوند. ... بیشتر بخوانید