بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | درمان پارگی و کشیدگی رباط زانو ACL

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان بهترین فیزیوتراپی دراصفهان دکتر قولنج drgholenj


بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

کلمات کلیدیدرمان پارگی و کشیدگی رباط زانو ACL
نام نویسندهآیدین استوار
نام دپارتماناوج شید
تعداد کلمه1100
مدت زمان مطالعه11دقیقه

 

فهرست موضوع ها

مقدمه:

دلایل پارگی و صدمه رباط

علایم آسیبی

شیوه های درمانی

درمان با فیزیوتراپی

روش های فیزیو تراپی

کارایی فیزیوتراپی

جراحی

آرتروسکوپیک

جراحی بازسازی

کشیدن مایع مفصلی

بهبودی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

چگونه دچار صدمه دیدگی رباط زانو نشویم؟

 

فهرست شکل

شکل 1 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

شکل 2 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

 

مقدمه:

رباط ها جزیی از بافت همبند سخت هستند .که باعث رابطه بین استخوان ها با همدیگر پیرامون مفصل میشود. پارگی یا پیچ خوردگی رباط زانو وقتی است که یکی از این رباط ها صدمه ببینند. آسیب‌دیدگی و پارگی رباط زانو. (مثل رباط‌های صلیبی جلویی (ACL) و صلیبی پشتی (PCL) که وصل کننده استخوان ران به استخوان ساق پا در زانوست.) و فرقی بین ورزشکاران مبتدی یا پیشرفته در مقدار آسیب نیست. صدمه به این قسمت دردآور و جان گداز است شکل 1 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان. تا جایی که قابلیت دگرگون کردن زندگی اشخاص تا ابد را دارد.گفتنی است که با پیشرفت روزافزون علم نگرانی ها ازین بابت کم شده.و  کمتر ورزشکاری به پایان زندگی ورزشی خویش با این آسیب میرسد.مخصوصا با وجود بهترین فیزیوتراپی در اصفهان در این روزها.دکترقولنج

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

شکل 1 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

دلایل پارگی و صدمه رباط

پیچ خوردن زانوی پای تکیه گاه.

زنش زانو.

باز شدن زیادی زانو که بهترین فیزیوتراپی دراصفهان میتواند برای شما تشخیص دهد.

بالا و پایین پریدن با  زانوی خمیده.

ایست سریع در زمان  دویدن.

انداختن ناگهانی وزن از یک پا به پای دیگر.

علایم آسیبی

درد غیر منتظره و زیاد زانو.

صدای بلندی  از زانو در زمان صدمه بشنویم که باید به بهترین فیزیوتراپی دراصفهان مراجعه کنیم.

آماس زانو .

حس ناپایداری و بی‌ثباتی زانو .

ناتوانی در وارد کردن وزن بر زانو یا حس درد شدید در هنگام فشار.

زودرنجی هنگام تماس پیرامون مفصل زانو .

احساس درد و رنجش بوقت پیاده روی.دکتر قولنج

شیوه های درمانی

 

درمان با فیزیوتراپی

متخصص فیزیوتراپی زانوی شما را میبیند (بهترین فیزیوتراپی در اصفهان با بالاترین تشخیص). ونوع، مقدار و دلیل ایجاد آسیب دیدگی زانو و علت پارگی رباط صلیبی را تشخیض .و بهترین درمان را به شما معرفی کرده یا داروهای موردنیازتان را تجویز نماید. درمان های ابتدایی با کاهش درد و آماس در محل آسیب دیدگی همراه است. این درمان ها در بهترین فیزیوتراپی دراصفهان به شیوه های زیر انجام میشود:

روش های فیزیو تراپی

بهره جویی از ماساژ و تاکتیک های حرکتی برای معالجه تحرک مفصل زانو.

انجام حرکت های ورزشی برای معالجه تاب زانو و بقیه عضلات پایین تنه که شاید با رنجش شما سروکار دارد.

آتل کردن برای ثابت سازی مفصل زانو. و افزایش کارایی عضلات کمکی آن که میتوانید به بهترین فیزیوتراپی در اصفهان بسپرید.

انگیزش الکتریکی برای کاهش آماس و رنجش آسیب دیدگی.

شیوه های تکمیلی یا جانشین که در فیزیوتراپی هایی همچون بهترین فیزیوتراپی در اصفهان  استفاده میشود:

. ماساژ بافت‌های نرم

. معالجه دستی

. الکتروتراپی (مانند روش اولتراسوند)که در بهترین فیزیوتراپی دراصفهان موجود است

 drgholenj  . اصلاحات بیوفیدبک

. اوزون‌تراپی

تزریق. PRP

. لیزرتراپی

هیدروتراپی یا آب درمانی که بخوبی در بهترین فیزیوتراپی دراصفهان اجرا میشود.

 

کارایی فیزیوتراپی

تایم ریکاوری بیماران مختلف یکی نیست که بهترین فیزیوتراپی در اصفهان برای شما مشخص میکند. ضرب دیدگی های سطحی طی چهار تا شش هفته خوب میشوند. ضرب دیدگی های  نرم خو باید با بهره جویی ازطرح های توان بخشی طی ۲ ماه شفا یابد. و ضرب دیدگی های شدید سه ماه برای معالجه احتیاج دارند. بیمارانی که بعد سه ماه مشکل دارند، باید عمل جراحی را در نظر بگیرند. پس ازجراحی هم حرکات اصلاحی بعد عمل رباط صلیبی نیاز است.

شیوه های بهره جویی شده در فیزیوتراپی به منظور:

کاستن رنجش و سوزش.

معمول سازی حرکت مفصل زانو با مراجعه به بهترین فیزیوتراپی دراصفهان.

تحکیم عضلات چهار سر ران و عضله زرد پی.

تحکیم عضلات پایین تنه: عضلات ساق پا، ران و لگن.

توسعه هماهنگی اجزای پاتلوفمورال (کشکک زانو).

توسعه وضعیت حرکتی ، چالاکی و تعادل عضلات بکمک بهترین فیزیوتراپی در اصفهان.

توسعه تکنیک و کارعضلات در کارهایی مثل راه رفتن، دویدن، چمباتمه زدن، پریدن و فرود آمدن پس از آن.

کاهش احتمال بروز صدمه های ورزشی زانو و ضرب دیدگی مجددی.که بخوبی بعد مراجعه به بهترین فیزیوتراپی دراصفهان دیده میشود. drgholenj

جراحی

 

آرتروسکوپیک

اگر ضرب دیدگی زیاد باشد. (خصوصاً اگر با پارگی رباط‌های دیگر زانو، آسیب‌دیدگی غضروف‌ها یا شکستگی استخوان همراه باشد.) برای بهبودی رباط به جراحی لازم است. اگر بعد توانبخشی خوب باز زانو استواری کافی نداشته باشد لازم است جراحی گردد. این جراحی به شیوه آرتروسکوپیک اعمال میگردد. درجراحی‌ آرتروسکوپیک یک دوربین فیبر نوری و یک سری ابزار‌های جراحی باریک و بلند. از شکافهای تولیدی در پیرامون زانو داخل زانو می‌گردد.

شکل 2 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

جراحی بازسازی

بدبختانه رباط‌های صلیبی بازسازی نمیگردند ولی بهترین فیزیوتراپی در اصفهان بهبود میتواند بدهد. اگرپاره یا بیش از حد طبیعی کشیده شوند. دیگر مث اول نمیشوند و راهی جزعمل بازسازی نداریم. در این عمل، تاندون را برداشته و از قسمت متفاوت پا یا یک تاندون اهدایی، جایگذاری میکنیم.

بازسازی یک ACL یا PCL آسیب‌دیده عملی دشوار است. و برای هر شخضی خوب نیست. برای اشخاصی که رنجش یا درماندگی زیاد زانو دارند.این جراحی توصیه میشود. برای ورزشکاران ماهر یا بعضی ورزشکاران مبتدی که دوستدار بازیابی قدرت های پیشینشان هستند از این راه بهره میبرند. Drgholenj

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

شکل 2 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

کشیدن مایع مفصلی

در این شیوه با بهره جویی از یک سرنگ مایع مفصلی بیرون میاید. این شیوه ویژه کسانیست که آماس بسیار زانو سبب کاهش دامنه حرکتشان گشته .و قابلیت بهره جویی از زانو یا عضلات پایشان محصور گشته است.

بهبودی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

مدت مورد نیاز برای بهبودی به شدت آسیب‌دیدگی بستگی دارد. به علاوه، سرعت بهبودی افراد با یکدیگر تفاوت دارد. در اکثر موارد، انجام فیزیوتراپی بعد از جراحی سرعت بهبودی را افزایش داده و عوارض عمل را به حداقل می‌رساند.

چگونه دچار صدمه دیدگی رباط زانو نشویم؟

جلوگیری از صدمه های رباط زانو سخت است.چون این صدمه ها اصولا به خاطر حادثه یا تصادفی ناگهانی است. اما مراعات بعضی مراقبت های ویژه خطر آسیب دیدگی را کاهش میدهد:

با انجام مداوم تمرینات کششی و قدرتیکه میتوانید از بهترین فیزیوتراپی در اصفهان برنامه آن را بگیرید.،عضلات ران را در وضعیت  مناسب نگه دارید.

پیش از انجام فعالیت فیزیکی، گرم کنید.

پس از پایان فعالی فیزیکی یا جلسه‌ی تمرینی، با انجام حرکات کششی، سردسازی کنید.

از افزایش یهویی شدت تمرینات بپرهیزید. و به صورت آهسته در تمرینات خود تغییر ایجاد کنید.دکترقولنج

آب درمانیآسیب ورزشیاخبار فیزیوتراپیبهترین فیزیوتراپی دراصفهاندرد هازانو دردماساژ درمانی

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *