بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | درمان کشیدگی رباط های صلیبی در فیزیو تراپی

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | بهترین فیزیوتراپی در اصفهان Drgholenj دکتر قولنج


بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

عنواندرمان کشیدگی رباط های صلیبی
نویسندهمحمد جواد اصغرزاده
دپارتماناوج شید
مدت زمان12 دقیقه
تعداد کلمات1200

فهرست مطالب

درمان کشیدگی رباط های صلیبی در فیزیو تراپی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

مقدمه درمان کشیدگی رباط های صلیبی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

علل صدمه رباط‌های صلیبی زانو در انجام فعالیتهای روزانه چیست؟

دو رباط صلیبی داخلی و بیرونی مفصل زانو و آسیب دیدگی

 1. رباط طرفی داخلی (MCL):
 2. رباط طرفی بیرونی: (LCL)

رباط های صلیبی جلویی و خلفی مفصل زانو و آسیب دیدگی

 1. رباط صلیبی جلویی (ACL)
 2. رباط صلیبی خلفی (PCL)

علائم صدمه دیدگی یا پارگی رباط صلیبی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

چه درمان‌هایی برای آسیب دیدگی رباط صلیبی زانو وجود دارد؟

چگونه می‌توان از صدمه دیدگی رباط صلیبی زانو جلوگیری کرد؟

کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو قدامی و خلفی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

انواع کشیدگی و پارگی در رباط صلیبی زانو

فهرست اشکال

شکل 1 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

شکل 2 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

درمان کشیدگی رباط های صلیبی در فیزیو تراپی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

 مقدمه درمان کشیدگی رباط های صلیبی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

هنگام ورزش کردن و انجام کارهای گوناگون ، ممکن است به مفصل زانو و بافت‌های پیرامون آن فشار خیلی زیادی وارد شود که این فشار‌ها به گفته بهترین فیزیوتراپی دراصفهان میتوانند منجر به صدمه‌دیدگی رباط‌های زانو شوند. دو رباط خیلی پراهمییت در مفصل زانو، رباط صلیبی قدامی (ACL)  و رباط صلیبی خلفی (PCL) هستند که استخوان ران پا را به استخوان ساق پا وصل می‌کنند . هرچند این رباط‌ها خیلی سخت هستند اما اعمال فشار زیاد از حد به این رباط‌ها می‌تواند موجب کشیده شدن بیش از حد آن‌ها و حتی پارگی آن‌ها شود. در حدود یک‌ پنجم از صدمه‌های زانو که در حین ورزش اتفاق می‌افتند. به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان  پارگی رباط صدمه ای دردناک است اما در اغلب موارد با به ‌کارگیری روش‌های درمانی غیرجراحی، با موفقیت درمان می‌شود. همچنیین  از مطالب مفید drgholenj استفاده کنید .

علل صدمه رباط‌های صلیبی زانو در انجام فعالیتهای روزانه چیست؟

به گفته بهترین فیزیوتراپی دراصفهان علل صدمات رباط های صلیبی زانو در زیر می باشد همچنین  میتوانید راهنمایی بگیرید:

 • دوران زانو
 • وارد شدن ضربه‌ی شدید به زانو
 • راست کردن زانو با فشار زیاد از حد
 • پریدن یا افتادن روی زمین با زانوی خمیده
 • از حرکت ایستادن ناگهانی در هنگام دویدن
 • انتقال وزن ناگهانی از یک پا به پای دیگر

به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان این صدمه‌ها در بین ورزشکاران فوتبال، بسکتبال، اسکی، بیسبال و ژیمناستیک بیشتر پراکنده است. همچنین همراه مطالب دکتر قولنج باشید .

دو رباط صلیبی داخلی و بیرونی مفصل زانو و آسیب دیدگی

1. رباط طرفی داخلی (MCL):

به گفته بهترین فیزیوتراپی دراصفهان این رباط به محدود ساختن حرکت زانو به طرفین کمک کرده و در زمانی که ضربه یا نیرویی از طرف بیرونی زانو به آن وارد می‌شود، ثبات مفصل را حفظ می‌کند. آسیب‌دیدگی MCL زمانی اتفاق می‌افتد که ضربه‌ای به طرف بیرونی زانو خورده و  MCL بیش از حد کشیده شود.

2. رباط طرفی بیرونی: (LCL)

به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان این رباط به محدودسازی حرکات زانو به طرفین کمک کرده و در زمانی که ضربه یا نیرویی از طرف داخلی زانو مطابق با شکل 1 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان به آن وارد می‌شود، ثبات مفصل را نگهداری کرده و از آن پشتیبانی می‌کند. آسیب‌دیدگی LCL زمانی ایجاد می شود که وارد آمدن فشار بیش از حد به داخل زانو باعث پارگی فیبرهای رباط می‌شود

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

شکل 1 بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

رباط های صلیبی جلویی و خلفی مفصل زانو و آسیب دیدگی

1. رباط صلیبی جلویی (ACL)

به گفته بهترین فیزیوتراپی دراصفهان این رباط از طریق کنترل حرکات رو به عقب و جلوی زانو به حفظ ثبات آن کمک می‌کند (یعنی از حرکت بیش از حد رو به جلوی استخوان درشت نی جلوگیری می‌کند). ACL موقعی آسیب می‌بیند که پا در یک حالت پایدار قرار داشته و یک ضربه مستقیم از جلو به زانو وارد شود.

2. رباط صلیبی خلفی   (PCL)

به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان این رباط به کنترل حرکات رو به جلو و عقب زانو کمک می‌کند. PCL زمانی آسیب می‌بیند که نیروی بسیار زیادی به جلوی قسمت بالایی استخوان ساق وارد شود.

علائم صدمه دیدگی یا پارگی رباط صلیبی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی دراصفهان گاهی اوقات که رباط بر اثر برخورد کاملاً پاره می‌شود، شخص یک صدای تق شنیده یا احساس می‌کند چیزی در زانویش از جا کنده شده است همچنین می توانید از دکتر قولنج راهنمایی بگیرید.

 • درد زانو
 • ورمحساس شدن و کبودی
 • کاهش حرکت مفصل زانو؛ در مواردی که رباط کاملاً پاره می‌شود حرکت به شدت کم میشود.
 • مفصل زانو ناپایدار بوده و احساس می‌شود توانایی تحمل وزن بدن را نداشته و همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی در اصفهان خالی می‌کند .
 • لنگیدن هنگام راه رفتن

چه درمان‌هایی برای آسیب دیدگی رباط صلیبی زانو وجود دارد؟

 • همچنین به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان کمک‌های اولیه برای پایدار کردن زانو و کاهش ورم آن
 • برنامه‌های توانبخشی فیزیکی
 • همچنین به گفته بهترین فیزیوتراپی دراصفهان جراحی بازسازی
 • جراحی آرتروسکوپیک  drgholenj

با توجه به شکل 2 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان | بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

شکل 2 بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

چگونه می‌توان از صدمه دیدگی رباط صلیبی زانو جلوگیری کرد؟

همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی دراصفهان پیشگیری از صدمات رباط صلیبی زانو کار سختی است زیرا این صدمه ها معمولاً در پیش آمدها رخ می‌دهند. اما به نظر بهترین فیزیوتراپی در اصفهان انجام برخی کارهای جلوگیری کننده خطر دچار شدن شما به آن‌ها را کم میکنند شما باید :

 • با انجام مرتب تمرینات کششی و قدرتی ماهیچه ران را قوی نگه‌دارید.
 • قبل از شرکت در فعالیت‌های ورزشی تهاجمی، بدنتان را گرم کنید.
 • شکل پذیری بدنتان را حفظ کنید.
 • هرگز به طور نا به هنگام شدت تمریناتتان را افزایش ندهید. این کار را به مرورانجام دهید.

کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو قدامی و خلفی | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی دراصفهان زمانی که تحرک، زیاد از حد و فراتر از تحمل رباط‌های صلیبی و قدامی باشد، پارگی رباط زانو ایجاد می شود . همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی در اصفهان این وضعیت به عنوان پارگی رباط صلیبی و قدامی شناخته شده و ممکن است از پارگی نسبتاً کوچک همراه با حداقل درد باشد، تا ناپیوستگی و پارگی کامل رباط صلیبی خلفی همراه با درد و ناتوانی قابل توجه باشد    drgholenj.

انواع کشیدگی و پارگی در رباط صلیبی زانو

پارگی درجه ۱ : همچنین به نظر بهترین فیزیوتراپی دراصفهان تعداد کمی از الیاف رباط صلیبی پا، پاره ‌شده و موجب کمی زانو درد می‌شود، اما مانع عملکرد کامل زانو نمی‌گردد.

پارگی درجه ۲ : همچنین تعداد قابل توجهی از الیاف رباط پاره شده و تا حدودی مخل عملکرد زانو می‌شود.

پارگی درجه ۳:  به گفته بهترین فیزیوتراپی در اصفهان همه الیاف رباط پاره شده و منجر به ناپایداری زانو و ازبین رفتن کامل عملکرد رباط زانو می‌شود. در اثر این جراحات، اغلب سازه‌های دیگر زانو مانند منیسک و یا رباط‌های جانبی نیز دچار آسیب می‌شود. در این صورت، توانبخشی جامع برای بازگشت به فعالیت ورزشی کامل لازم است و عمل جراحی ممکن است برای بازسازی رباط زانو و یا ترمیم سازه‌های دیگر انجام شود همچنین میتوانید از دکتر قولنج راهنمایی بگیرید . همانند تمام صدمات رباط زانو، پارگی رباط صلیبی خلفی و قدامی، اکثرا در ورزشکاران زن بیشتر از مردان به وجود می آید.

چه مدت بعد از بازسازی رباط صلیبی باید از بریس استفاده شود؟

پزشکان توصیه می‌کنند که پس از بازسازی همسترینگ، بریس باید به مدت سه هفته پوشیده شود.

پارگی رباط صلیبی زانو چگونه تشخیص داده می‌شود؟

پزشک شما معمولاً می‌تواند رباط صلیبی پاره شده را از طریق معاینه بدنی تشخیص دهد، اگرچه MRI نیز برای تعیین اینکه آیا صدماتی به سایر قسمت‌های زانو وارد شده یا خیر بسیار مفید و ضروری است.

وقتی رباط صلیبی زانو پاره شود چه اتفاقی می‌افتد؟

ورزشکارانی که دارای پارگی رباط صلیبی زانو هستند، در زمان آسیب‌دیدگی اغلب از زانوی خود صدای “پوپ” می‌شنوند یا آن را احساس می‌کنند. در این حالت زانو به سرعت متورم شده و فرد در بسیاری از موارد در زانوی خود احساس ناپایداری می‌کند. پارگی رباط صلیبی قدامی زانو اغلب با صدمات دیگری به زانو همراه است مانند صدمه به غضروف یا سایر رباط‌های زانو.

بهترین فیزیوتراپی در اصفهانبهترین فیزیوتراپی دراصفهاندرمان هازانو دردفیزیوتراپی در اصفهانفیزیوتراپی دراصفهانهزینه فیزیوتراپی دراصفهان

بهترین فیزیوتراپی در اصفهانبهترین فیزیوتراپی دراصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *