تجهیزات و تکنیک های ما | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

مانی-پولاسیون

مانی پولاسیون

 

ماساژ

ماساژ

ریلیز-مایوفوشیال

ریلیز مایوفاشیال

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج

تمرین درمانی و حرکات اصلاحی

 

آب-درمانیjpg

آب درمانی

taping

Taping

طب سوزنی

طب سوزنی

تجهیزات 

لیزر پرتوان

شاک-ویو

شاک ویو

کرایوتراپی

کرایوتراپی

تکارتراپی

تکار تراپی

تراکشن

تراکشن

رادیو-فرکانس-درمانی

رادیو فرکانس درمانی

دیاترمیjpg

موج کوتاه دیاترمی

الکتروتراپی

الکتروتراپی

مگنت-تراپی

مگنت تراپی

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج

رزرو نوبت

40,000 تومان

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج
بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان