فیزیوتراپی دراصفهان | علائم درد جلوی شانه دراصفهان | دکتر قولنج | drgholenj

فیزیوتراپی دراصفهان دکتر قولنج

فیزیوتراپی دراصفهان drgholenj


فیزیوتراپی دراصفهان و درد جلوی شانه

علائم درد جلوی شانه در دکترقولنج

علائم درد جلوی شانه در فیزیوتراپی دراصفهان

 1. عضله زیر خاری (اسم انگلیسی: Infraspinatus muscle)
 2. عضله دلتوئید (دالی، دلتا و یا مثلثی) اسم انگلیسی: Deltoid muscle
 3. عضلات پلکانی گردن (قدامی، میانی، خلفی) اسم انگلیسی: Scalene muscles
 4. ماهیچه فوق خاری یا بالا خاری نام انگلیسی: Supraspinatus muscle
 5. عضله سینه‌ای بزرگ اسم انگلیسی: Pectoralis major muscle
 6. عضله دوسر بازویی اسم انگلیسی : Biceps, also biceps brachii
 7. عضله غرابی بازویی اسم انگلیسی: Coracobrachialis muscle

شکل 1فیزیوتراپی دراصفهان

شکل 2فیزیوتراپی دراصفهان

علائم درد جلوی شانه در فیزیوتراپی دراصفهان| drgholenj

 

 1. ماهیچه دلتوئید (دلتا یا مثلثی)
  2. ماهیچه زیر خاری
  3.  ماهیچه های پلکانی گردن (قدامی، وسطی، خلفی)
  4.  ماهیچه سینه‌ای کوچک
  5.  ماهیچه سینه‌ای بزرگ
  6.  ماهیچه بالای خاری
  7.  ماهیچه دوطرف بازویی
  8.  ماهیچه غرابی بازویی
  علائم بعدی:
  9.  ماهیچه پشتی بزرگ
  10.  ماهیچه زیر ترقوه‌ای
  11.  ماهیچه جناغی

 

توضیحات چند مورد :

1.  عضله زیر خاری (اسم انگلیسی: Infraspinatus muscle)

* نقل از (فیزیوتراپی دراصفهان)یکی از ماهیچه های چرخاننده شانه است از استخوان شانه اغاز آن شروع‌ شده . از سمت دیگر بواسطه  رباط مشترکشان به مقداری  پایین‌تر از ابتدا استخوان بازو وصل میشود. عضلات زیر خاری در بخش پشت هم استخوان کتف و در قسمت رویی قرار دارد و اکان لمس دارد. به جز قست کمی از آن‌که در پایین عضله دلتوئید و ذوزنقه جای می‌گیرد. این ماهیچه در کنار ماهیچه دایره ای کوچک جای دارد.

شکل 1فیزیوتراپی دراصفهان

درد جلوی شانه دکتر قولنج

شکل 1فیزیوتراپی دراصفهان

 

2.  عضله  دلتوئید (دالی، دلتا و یا مثلثی)
اسم انگلیسی: Deltoid muscle

* تعریف (فیزیوتراپی دراصفهان ) :عضله ای که بخش دایره ای شانه را متشکل میشود. این عضله نیرومندترین و بزرگترین عضله شانه بوده و برآمدگی شانه را تشکیل میدهد . این عضله در شکلش از سه نوع الیاف جدا  ساخته شده. اما EMG مشخص میشود که ماهیچه دالی در اصل حداقل از ۷ طبقه  از الیاف ساخته شده. حرکت های هر یک بصورت مستقل بواسطه قسمت اعصاب مرکزی هماهنگ می‌شود.

3. عضلات پلکانی گردن (قدامی، میانی، خلفی)
اسم انگلیسی: Scalene muscles

* توضیحات( مرکز فیزیوتراپی دراصفهان )نام طبقه ای از عضلات قسمت دور گردن بوده است. این عضلات در سه طبقه اولی (قدامی)، وسطی و اخری (خلفی) طبقه بندی می‌شوند و از عضلات تابع تنفسی بوده. این سه عضله به شکل باندهایی از زوائد عرضی مهره‌های بالای گردن سرچشمه می‌گیرند. پلکانی قبلی و وسطی به توبرکول‌های قبلی و بعدی روی لایه بالایی دنده اول چسبیده است. بین آن‌ها (روی دنده اول) ترک مثلثی شکلی ایجاد می‌شود .بطوریکه بدنه های عصب مرتبط به کانال که بازویی و سرخرگ پایین ترقوه‌ای (سابکلاوین) از آن بگذرد. در این صورت Vein پایین ترقوه‌ای (ورید سابکلاوین) از مقابل پلکانی قبلی می‌گذرد. الیاف عضله پلکانی قبلی نیز همراه پلکانی وسطی است .

به خاطر اینکه الیاف آن از پلکانی قبلی می‌گذرد و به دنده دوم خاتمه میابد از پلکانی وسطی قابل جداسازی است. این ماهیچه ها در سطح سه گوشه پس‌سری قرار گرفته و می‌توانند با فشردگی خود به انحنا کردن سر به همان سمت کمک نمایند. عصب این ماهیچه ها از ریشه‌های شبکه بازویی (متصل به اعصاب گردنی) نشآت میگیرد.

4. ماهیچه فوق خاری یا بالا خاری
نام انگلیسی: Supraspinatus muscle

* (توضیح دکتر قولنج) یکی از عضلات حرکتی شانه است که از استخوان کتف شروع شده و از جهت دیگر توسط رباط اشتراکی شان به مقداری پایین‌تر از ابتدا استخوان بازو وصل می‌شود. خار کتف عضله بالا خاری را از عضله زیر خاری، که در پایین کتف وصل شده را قطع  می کند. الیاف گوشتی ماهیچه از پایین زائده آخرگذشته و به وتر تبدیل می‌شوند و از روی مفصل شانه می‌گذرند و به بالاترین سطح سه لایه ای تکمه بزرگ بازو وصل میشود.

این ماهیچه میتواند یکی از اجزایی باشد که درد زیادی را درقسمت درد جلوی شانه سهیم باشد.

5.  عضله سینه‌ای بزرگ
اسم انگلیسی: Pectoralis major muscle

* طبق نوشته (drgholenj)اسم این عضله  از کلمه لاتین pectus، به مفهوم “سینه” می‌باشد . یک عضله پرده ای شکل و بزرگ است و در بخش پشت سینه‌ی فرد قرار گرفته. بخش وسیعی از عضلات قفسه سینه را متشکل میشود و پایین سینه قرار گرفته. در پایین (عمق) عضله  سینه‌ای بزرگ، عضله  سینه‌ای کوچک که یک عضله  نازک سه کنجی شکل است، جای گرفته. این ماهیچه متشکل از دو قسمت جناغی و ترقوه‌ای می‌باشد. در ورزش و تناسب اندام، امکان دارد از این عضله به عنوان “pecs”، “ماهیچه سینه‌ای” یا “ماهیچه قفسه سینه‌ای” اسم ‌برده شده. چرا که این عضلع بزرگ‌ترین و شاداب ترین بخش قفسه سینه بوده.

فیزیوتراپی دراصفهان یکی از مراکز نمونه در شهر های ایران است .

شکل 2فیزیوتراپی دراصفهان

درد جلوی شانه دکتر قولنج

شکل 2فیزیوتراپی دراصفهان

7. عضله دوسر بازویی
اسم انگلیسی : Biceps, also biceps brachii

* عضله دوطرف بازویی، عضله  ای است بلند در روبروی استخوان بازو که به سادگی قابل احساس است و به شکل یک برآمدگی بیضی‌ مانند دیده میشود. ماهیچه ای بزرگ و کلفت که در روبروی استخوان بازو جای گرفته و شامل دو سر در بالا می‌باشد. سر دراز ماهیچه که در اصل رباط دراز آن است .که از لبه بالایی سوراخ گلنویید اغاز می‌شود . که بعد از روبروی مفصل گذشته و از داخل ابریز بازویی که بین توبروزیته‌های بزرگ و کوچک استخوان بازو هستند میگذرد. در موقع عبور از این ابریز تاندون عرضی بازویی آن را در داخل ابریز کنترل می‌کند. سر کوتاه تاندون ماهیچه دو سر هم از بالا از ابتدا زائده کوراکوئید اغاز شده و به پایین می‌آید.

این دو سمت در پایین‌تر به ماهیچه دو سمت بازویی وصل می‌شوند. غشای لیفی که از بخش دیستال ماهیچه ظاهر می‌شود، پوشش ماهیچه‌ای دوطرف (bicipital aponeurosis یا lacertus fibrosus) اسم دارد که در فاسیای عمیق ساعد قرار می‌گیرد.

(بانک اطلاعاتی فیزیوتراپی دراصفهان)

 

8. عضله غرابی بازویی
اسم انگلیسی: Coracobrachialis muscle

* یکی از عضلات بازو بوده. عضلات بازو در دو گروه جای می‌گیرند. عضله بخش پشت بازو که به آن عضله سه سر می‌گویند و سه عضله در روبرو یا قدام بازو جای دارند. که شامل: عضله دو طرف بازویی، عضله بازویی و عضله غرابی بازویی. عضله غرابی بازویی از دو عضله قبل تر ریزتر است .در عمل انحنا کردن مفصل شانه به عضله های دالی (دلتوئید) و دو طرف بازویی کمک می‌کند.

دکتر قولنج یکی بهترین فیزیوتراپی دراصفهان میباشد.

در متن نوشته شده drgholenj چند مورد از اجزا که ممکن است در درد جلوی شانه سهیم باشد را معرفی کردیم.

 

 

عنوانعلائم درد جلوی شانه
نام نویسندهامیرمحمد لطفی
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه8 دقیقه
تعداد کلمات1037

دسته‌بندی نشده

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *