مشاوره رایگان | بهترین فیزیوتراپی دراصفهان


جنسیت

شماره تماس(الزامی)

وزن

سن

قد

كدام عضو بدن شما دچار مشكل شده است؟ كمر ،گردن ،زانو ،و...(الزامی)

چه مدت زماني است كه درد داريد؟

درد شما به صورت ناگهاني شروع شده است يا تدريجي؟

ناگهانی(دقیقازمان وروزی که اسیب دیده ام رابه خاطر دارم )تدریجی(دقیقا به یاد ندارم دردم از چه زمانی شروع شده است)

آيا از شدت درد زیاد از خواب بيدار مي شويد؟

بلهخیر

چه كارهايي درد شما را بيشتر مي كند؟

چه كارهايي درد شما را كمتر ميكند ؟

تا به حال چه درمان هایی انجام داده اید؟

آيا بيماري هاي زمينه اي مثل ديابت ،مشكل قلبي عروقي ،كم خوني ،كليوي و ... داريد؟

اگر جراحي هاي قبلي داشته ايد توضيح دهيد؟

در حال حاضر دارويي استفاده مي كنيد؟توضيح دهيد

تب و لرز ،تهوع يا اسهال و يا مشكل عفوني داشته ايد؟ توضيح دهيد

آيا در مفصل مورد نظر التهاب و ورم داريد؟

بلهخیر

دامنه حركتي مفصل شما كامل است يا محدوديت حركتي داريد؟

دامنه حرکتی کامل استمحدودیت دارم ودرکل دامنهنمی توانم حرکت کنم

آيا در پوست خود حالت التهابي ،قرمزي ،مورمور يا سوزن سوزن شدن يا بي حسي داريد؟

بلهخیر

درد شما به صورت مداوم و هميشگي مي باشد يا گاهي اوقات درد داريد؟

گاهی اوقاتهمیشگی

توضیحات

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان