بهترین فیزیوتراپی در اصفهان دکتر قولنج

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان | taping | تیپینگ | دکتر قولنج

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان تیپینگ یا بانداژ برای جلوگیری از آسیب و جراحت بیشتر یا توانبخشی قسمتی از بدن است. نوارهایی رنگارنگ که با الگویهای مختلف در شانه ها ، زانوها ، پشت ها و شکم ها پخش می شوند. ... اطلاعات بیشتر