مچ دست

فیزیوتراپی دراصفهان دکتر قولنج

فیزیوتراپی دراصفهان | کشیدگی رباط مچ دست | دکتر قولنج

از تایپ کردن روی رایانه گرفته تا پیام کوتاه در تلفن هوشمند، دست و مچ شما هر روز تقریباً بدون توقف عمل می کند. که این امر باعث کشیدگی مچ دست می شود. فیزیوتراپی دراصفهان با ارائه تمرین های مناسب به شما در جهت بهبودی شما کمک می کند. ... اطلاعات بیشتر